Paard & BHV streeft naar een hoge kwaliteit en goede instructie en trainingen. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van Paard & BHV en/of haar instructeurs. Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening bent dat er fouten zijn gemaakt, dan vernemen wij dat graag van u. 

INDIENEN VAN EEN KLACHT

Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen dient u ons, indien mogelijk, van de volgende gegevens voorzien:

–  uw (bedrijfs)naam, adres en telefoongegevens;
–  een heldere omschrijving van uw klacht;
–  datum, locatie en soort training waar de klacht plaatsvond;
–  indien mogelijk de naam van de instructeur waarover u klaagt.

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden wij u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

KLACHTTERMIJN

Heeft u een klacht over onze instructie en/of instructeur? Dan verzoeken wij u vriendelijk om maximaal 2 weken na plaatsvinden van uw cursus een klacht in te dienen. Binnen dit termijn hebben beide partijen de details en beleving nog paraat. Heeft uw klacht te maken met hercertificering? Houd er dan rekening mee dat wij uw gegevens 18 maanden na (her)certificering uit ons systeem verwijderen bij inactiviteit.

AFHANDELING VAN UW KLACHT

Na ontvangst nemen wij uw klacht op in ons klachtenregistratiesysteem. U ontvangt binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

–  een korte beschrijving van uw klacht;
–  hoe en wanneer Paard & BHV uw klacht gaat onderzoeken;
–  op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Paard & BHV zal zich inspannen om uw klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen en uw ongenoegen weg te nemen. Wij streven naar een hersteld vertrouwen in Paard & BHV en onze instructeurs!